SOCIAL INNOVATION

WORKSHOP

เวิร์คชอปเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

ผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้แนวคิดใหม่ ฝึกทักษะ ทดลองใช้เครื่องมือและกระบวนการทำงานใหม่ๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายหัวข้อ ที่ทีม Rise Impact และเครือข่ายของเรา พัฒนาขึ้น ให่้เข้าใจง่าย ทดลองทำแล้ว เอาไปใช้งานต่อเองได้

การเรียนรู้ออนไลน์หลากหลายรูปแบบ

WEBINARS

เรียนออนไลน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีม Rise Impact และวิทยากร ผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Team

SELF STUDY KIT

ลงมือทำจริง ทดลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่ออกแบบสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง

GROUP DISCUSSION

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม เรียนรู้จากการทำงานของกันและกัน

ทักษะสำคัญในการพัฒนา IMPACT VENTURE

IMPACT

พัฒนา IMPACT MODEL ด้วย
- ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of change) และ ห่วงโซ่คุณค่าทางสังคม (Impact Value Chain)เพื่อวางแผนการเปลี่ยนแปลงระยะยาว

- การวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Impact Assessment)
- การพัฒนาตัวชี้วัดผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Impact Indicators)

MARKET

พัฒนา BUSINESS MODEL ด้วย

- Social Lean Canvas

- การทำความเข้าใจลูกค้า และสำรวจความเป็นไปได้ของกลุ่มลูกค้า (Customer Validation)

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร

ลงมือทำจริง เข้าใจปัญหา

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นองค์กร ลงมือทำจริง มีความเข้าใจ insight ของปัญหาที่ต้องการแก้ไข

เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือใหม่
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งานมาแล้ว กำลังหาทางพัฒนาไอเดียของตัวเองต่อ อยากเรียนรู้แนวคิด ทดลองทักษะใหม่ๆ

นำไปปรับใช้ ทำอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคม และโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน หลังจากเรียนรู้ในเวิร์คชอปแล้วนำกลับไปทำต่อเองอย่างจต่อเนื่อง

กำหนดการกิจกรรม
SOCIAL INNOVATION WORKSHOP #02

วันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2

สิงหาคม 2563

กำหนดการโดยละเอียดทีมงานจะแจ้งเพิ่มเติมภายหลัง

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมทาง Online

สัมมนาออนไลน์ (Webinars), เครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study kit), แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่ม (Group Discussion)

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 15 โครงการ

สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ ทีมละ 1-4 คน

เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*มีค่ามัดจำ 500 บาท เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้งหมด คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณไม่เข้าร่วมกิจกรรมจนครบ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำดังกล่าว

*การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทีมงานได้รับสลิปโอนเงินแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครร่วมกิจกรรม

1. กรอกข้อมูลใบสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลขององค์กร แนะนำงานที่ทำและโครงการที่ดำเนินการอยู่ (1 โครงการกรอกใบสมัครรวมกันครั้งเดียว)

2. โอนเงินค่ามัดจำ 500 บาท (ได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้งหมด)
โอนเงินจำนวน 500 บาท มาที่
บัญชี บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด
เลขที่บัญชี 025-1-392188
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระรามเก้า

 

โดย Upload สลิป หรือ หลักฐานการโอนเงินมาในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

3. ปิดรับสมัคร 30 ก.ค. 2563

ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ได้รับการยืนยันจากผู้สมัคร ทีมงานจะมอบสิทธิ์ให้ผู้สมัครลำดับถัดไป

GET IN TOUCH

info@riseimpact.co

 

Bangkok, Thailand

  • @riseimpact.co
  • RISE IMPACT