top of page
INCUBATION-23.jpg

SOCIAL INNOVATION

WORKSHOP

เวิร์คชอปเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

ผู้ประกอบการที่ต้องการเรียนรู้แนวคิดใหม่ ฝึกทักษะ ทดลองใช้เครื่องมือและกระบวนการทำงานใหม่ๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายหัวข้อ ที่ทีม Rise Impact และเครือข่ายของเรา พัฒนาขึ้น ให่้เข้าใจง่าย ทดลองทำแล้ว เอาไปใช้งานต่อเองได้

ทักษะสำคัญในการพัฒนา IMPACT VENTURE

SNOWBALL 2020-58.png

IMPACT

พัฒนา IMPACT MODEL ด้วย
- ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of change) และ ห่วงโซ่คุณค่าทางสังคม (Impact Value Chain)เพื่อวางแผนการเปลี่ยนแปลงระยะยาว

- การวัดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Impact Assessment)
- การพัฒนาตัวชี้วัดผลการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Impact Indicators)

SNOWBALL 2020-59.png

MARKET

พัฒนา BUSINESS MODEL ด้วย

- Social Lean Canvas

- การทำความเข้าใจลูกค้า และสำรวจความเป็นไปได้ของกลุ่มลูกค้า (Customer Validation)

การเรียนรู้ออนไลน์หลากหลายรูปแบบ

SNOWBALL 2020-62.png

WEBINARS

เรียนออนไลน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีม Rise Impact และวิทยากร ผ่านโปรแกรม Zoom หรือ Microsoft Team

SNOWBALL 2020-63.png

SELF STUDY KIT

ลงมือทำจริง ทดลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่ออกแบบสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง

SNOWBALL 2020-64.png

GROUP DISCUSSION

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม เรียนรู้จากการทำงานของกันและกัน

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร

INCUBATION-35.png

ลงมือทำจริง เข้าใจปัญหา

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นองค์กร ลงมือทำจริง มีความเข้าใจ insight ของปัญหาที่ต้องการแก้ไข

INCUBATION-36.png

เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือใหม่
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาและทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งานมาแล้ว กำลังหาทางพัฒนาไอเดียของตัวเองต่อ อยากเรียนรู้แนวคิด ทดลองทักษะใหม่ๆ

INCUBATION-40.png

นำไปปรับใช้ ทำอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายชัดเจน เพื่อพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคม และโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน หลังจากเรียนรู้ในเวิร์คชอปแล้วนำกลับไปทำต่อเองอย่างจต่อเนื่อง

กำหนดการกิจกรรม
SOCIAL INNOVATION WORKSHOP #02

วันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2

สิงหาคม 2563

กำหนดการโดยละเอียดทีมงานจะแจ้งเพิ่มเติมภายหลัง

รูปแบบกิจกรรม

กิจกรรมทาง Online

สัมมนาออนไลน์ (Webinars), เครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study kit), แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่ม (Group Discussion)

รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 15 โครงการ

สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ ทีมละ 1-4 คน

เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*มีค่ามัดจำ 500 บาท เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้งหมด คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หากคุณไม่เข้าร่วมกิจกรรมจนครบ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำดังกล่าว

*การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อทีมงานได้รับสลิปโอนเงินแล้วเท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครร่วมกิจกรรม

1. กรอกข้อมูลใบสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลขององค์กร แนะนำงานที่ทำและโครงการที่ดำเนินการอยู่ (1 โครงการกรอกใบสมัครรวมกันครั้งเดียว)

2. โอนเงินค่ามัดจำ 500 บาท (ได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบทั้งหมด)
โอนเงินจำนวน 500 บาท มาที่
บัญชี บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด
เลขที่บัญชี 025-1-392188
ธนาคารกสิกรไทย (KBank) สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระรามเก้า

 

โดย Upload สลิป หรือ หลักฐานการโอนเงินมาในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

3. ปิดรับสมัคร 30 ก.ค. 2563

ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ได้รับการยืนยันจากผู้สมัคร ทีมงานจะมอบสิทธิ์ให้ผู้สมัครลำดับถัดไป

bottom of page