top of page
INCUBATION-31.png

IMPACT VENTURE

CLINIC

คลินิกให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

ผู้ประกอบการที่ต้องการคำปรึกษาเพื่อพัฒนาการทำงานขององค์กร ทั้งด้านการแก้ปัญหาสังคม และการสร้างความยั่งยืน สามารถนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษาจากทีม Rise Impact ได้เลย

ประเด็นสำคัญในการให้คำปรึกษา

SNOWBALL 2020-58.png

IMPACT

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาสังคมให้ชัดเจนและทำให้วัดผลได้ รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

SNOWBALL 2020-59.png

MARKET

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถสามารถสร้างคุณค่า (Value Proposition) ให้กับกลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับความต้องการตลาดได้

SNOWBALL 2020-60.png

TEAM

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหารูปแบบที่เหมาะสม ออกแบบวิธีการทำงานของทีม และเตรียมความพร้อมสมาชิกทีมให้สามารถทำงานในวงกว้างมากขึ้นได้

SNOWBALL 2020-61.png

MONEY

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการเงินได้ดี ทำให้ดำเนินงานได้ต่อเนื่อง สามารถค้นหาโมเดลธุรกิจที่เมหาะสม การหาเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาองค์กร

กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใคร

INCUBATION-35.png

ลงมือทำจริง เข้าใจปัญหา

ผู้ประกอบการที่อยู่ในระยะเริ่มต้นองค์กร ลงมือทำจริง มีความเข้าใจ insight ของปัญหาที่ต้องการแก้ไข

INCUBATION-36.png

มีไอเดียนวัตกรรม
ผู้ประกอบการมีไอเดีย วิธีการแก้ปัญหา
ที่ผ่านการทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งานมาแล้ว

INCUBATION-40.png

มีเป้าหมายชัดเจน

เจ้าของไอเดียมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโมเดลการแก้ปัญหาสังคม และโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

กำหนดการกิจกกรม

IMPACT VENTURE

CLINIC #01

วันที่ 21 พ.ค. 2563

 

CLINIC #02 
วันที่ 4 มิ.ย. 2563


CLINIC #03 
วันที่ 11 มิ.ย. 2563
 

CLINIC #04

วันที่ 9 ก.ค. 2563

CLINIC #05

วันที่ 16 ก.ค. 2563

ขั้นตอนการสมัครร่วมกิจกรรม

1. กรอกข้อมูลใบสมัคร
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลขององค์กร แนะนำงานที่ทำและโครงการที่ดำเนินการอยู่ และเลือกวันเวลาที่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม

2. ปิดรับสมัคร และนัดหมาย

ปิดรับสมัครก่อนถึงวันจัดกิจกรรม 7 วัน ทีมงานจะพิจารณาข้อมูลในใบสมัคร คัดเลือก และติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ผ่านการคัดเลืิอก ทีมงานจะมอบสิทธิ์ให้ผู้สมัครลำดับถัดไป

bottom of page