top of page
SNOWBALL 2021 x SUP-19.jpg

SNOWBALL

x SUP Challenge

โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมระยะเริ่มต้น
เพื่อแก้ปัญหา Single-use plastics

JUNE - SEPTEMBER 2022
APPLY NOW !
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 16 พ.ค. 65

pexels-photo-2547565.jpeg

SNOWBALL
x SUP Challenge

โปรแกรมบ่มเพาะผู้ประกอบการที่มุ่งแก้ปัญหา
Single-use plastics (SUP) ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ในประเทศไทย


โปรแกรมนี้มีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการระยะเริ่มต้นทั้ง Startups, SMEs หรือผู้ประกอบการนวัตกรรมที่พัฒนาสินค้าบริการเพื่อแก้ปัญหานี้อยู่

ผู้ที่ผ่านการพิจารณา 10 โครงการ จะได้รับการสนับสนุนให้นำเสนอสินค้า/บริการเพื่อทำ Pilot test กับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีเป้าหมายอยากแก้ปัญหา Single-use plastics และกำลังมองหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ นอกจากนี้เรายังจัด workshops เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ อีกทั้งได้ทำงานร่วมกับ mentors และได้รับเงินทุนสนับสนุนการทดสอบสินค้า/บริการด้วย

การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic)

มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastics / SUPs) เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โดยเฉพาะพลาสติกประเภท Polystyrene และ ประเภทอื่นๆที่ยากต่อการรีไซเคิล ในปี 2568 มีแนวโน้มว่า การใช้พลาสติกเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นสูงเป็น 70% ของพลาสติกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร

ธุรกิจที่ใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ปกติแล้ว ธุรกิจบริการอาหารใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งเยอะมาก ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์สำหรับ deliveries, drive-throughs, และ takeaways และในช่วงโควิด-19 การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งเพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปอีก

ทางเลือกเพื่อลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ธุรกิจรายย่อย-ธุรกิจรายใหม่ เห็นความสำคัญของการลดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และกำลังเผชิญกับความท้าทายตั้งแต่เรื่องทุน ความร่วมมือและเครือข่าย ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ value chains ที่ยังไม่สมบูรณ์ ไปจนถึงนโยบายและกฎระเบียบที่ยังไม่แน่นอน

PROGRAM BENEFITS

SNOWBALL 2021 x SUP-40.png

PILOT TESTING
WITH F&B PARTNER

นำเสนอนวัตกรรมของคุณกับ ธุรกิจ F&B เพื่อแก้ปัญหาจริงและ ทดสอบเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์

SNOWBALL 2021 x SUP_white-45.png

IMPACT
VENTURE

WORKSHOP

Workshops เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการและศักยภาพของธุรกิจของคุณ

SNOWBALL 2021 x SUP-43.png

MENTOR
NETWORK

 

รับคำแนะนำจาก Mentors ในเครือข่ายของ RISE IMPACT
เพื่อวางแผนทดสอบสินค้า/บริการ และพัฒนาธุรกิจของคุณ

SNOWBALL 2021 x SUP_white-46.png

COHORT
LEARNING
 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการในโครงการ

SNOWBALL 2021 x SUP_white-47.png

IMPACT
FORUM
 

เชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้สนับสนุนผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น ทั้ง Startup, SMEs และ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

โครงการนี้เหมาะสำหรับใคร

ผู้ประกอบการระยะเริ่มต้น Startups/ SMEs
และ ผู้ประกอบการนวัตกรรม

 

  • คุณมีสินค้า/บริการที่มุ่งแก้ปัญหาและลดการใช้ Single-use Plastics ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 

  • คุณมีความพร้อมทดสอบสินค้า/บริการของคุณกับกลุ่มเป้าหมาย และ commit ที่จะทำ Pilot Test ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 2565 (เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์)
     

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโปรแกรม

SNOWBALL 2021 x SUP-49.png
SNOWBALL 2021 x SUP-48.png

เงินทุนสนับสนุนการทำ Pilot Test

เงินทุนมูลค่าสูงสุด 26,500 บาท (800 USD) ต่อโครงการ
 

  • จำนวนเงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้า/บริการ และแผนการทดสอบ Pilot test ของผู้เข้าร่วมโปรแกรม ที่นำเสนอต่อโปรแกรม และพิจารณาจำนวนเงินสนับสนุนโดยโปรแกรม

  • ดำเนินการทดสอบระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. พ.ศ.2565 เก็บข้อมูลและรายงานผลต่อโปรแกรมภายใน ก.ย. พ.ศ. 2565

  • จำนวนเงินทุนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย

SNOWBALL x SUP 2022-61.png

โอกาสเสนอโครงการต่อ NIA เพื่อรับทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม สูงสุด 1.5 ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการในโปรแกรมที่สินค้าหรือบริการมีความเป็นนวัตกรรม สามารถนำเสนอโครงการเพื่อรับทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

กำหนดการโปรแกรม

18

เม.ย.

รับสมัครผู้เข้าร่วมโปรแกรม

16

พ.ค.

ปิดรับสมัคร
สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรม

30

พ.ค.

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโปรแกรม

มิ.ย.

- วางแผนการทดสอบสินค้า/บริการ (Pilot test) และ Matching กับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
- Mentoring Session & Capacity Building Workshop

ก.ค.

- ทำ Pilot Test สินค้า/บริการ และติดตามผล
- 1:1 Follow up & Mentoring Session
- Capacity Building Workshop

ส.ค.

- ทำ Pilot Test สินค้า/บริการ และติดตามผล
- 1:1 Follow up & Mentoring Session

ก.ย.

- สรุปผลการทำ Pilot Test
- 1:1 Follow up & Mentoring Session
- Impact Forum และปิดโปรแกรม

*หมายเหตุ : กิจกรรมอยู่ระหว่างการเตรียมการ ทีมงานจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง

ELdZ_ml_rgb_en.jpg
ECCA Family Foundation Light Brown.png
RISE IMPACT LOGO-16.png
TIN The SUP Challenge Logo RGB-01.png

This project is part of The SUP Challenge, a program implemented by The Incubation Network and funded by the PREVENT Waste Alliance, an initiative of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), and ECCA Family Foundation. The SUP Challenge is part of PREVENT’s Innovate & PREVENT programme.

Supported by: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) | SecondMuse | The Circulate Initiative | ECCA Family Foundation | Global Affairs Canada | Affaires mondiales Canada | Alliance to End Plastic Waste

bottom of page